Odesílat můžeš prakticky cokoliv vyjma nebezpečných nebo návykových látek, střelných zbraní a všeho dalšího, co zákon v tvé zemi zakazuje. Více ve všeobecných obchodních podmínkách.  

Našli jste odpověď?