Tvoje dobré hodnocení je jedno z nejdůležitějších kritérií. Podle něj se odesílatelé rozhodují, komu svou zásilku svěří. A jak si vysoké hodnocení zajistíš? Samozřejmě tím, že budeš dodržovat podmínky, na kterých se s odesílatelem dohodneš.

Našli jste odpověď?