Mapa na levé straně zobrazuje zásilky

  • Které čekají na zavezení - Čekající na převozníka

  • U kterých jsi poslal nabídku - Nabídnuté

  • Které budeš převážet - Domluvené

  • Které jsi zavezl - Doručené

Zásilky, které vidíš na mapě, vidíš taky přehledně v pravém seznamu. Ten můžeš podle sebe zvětšit nebo zmenšit.

Co jednotlivá značky na mapě znázorňují?

Pro přehlednější zobrazení se zásilky v blízkém okolí zobrazují ve shluku. Číslo značí jejich počet. Při přiblížení pomocí kolečka na myši uvidíš už konkrétní zásilky.

Konkrétní zásilka k zavezení pak značí její místo vyzvednutí, nabízenou odměnou od odesílatele a malá šipka taky směr doručení.

Jakmile jsi už zásilku viděl, bude označena šedě.

Zásilky označené čevenou barvou jsou tvé oblíbené.

Po rozkliknutí jakékoliv zásilky na mapě uvidíš její detailní informace jako odkud - kam se zásilka má zavézt, termíny, popis, fotografie atd.. Ve spodní části v sekci Diskuze ohledně zásilky můžeš napsat zprávu odesílateli. Upozorňujeme, že je zakázáno zanechávat jakékoliv kontaktní informace. Veškerá komunikace musí probíhat v rámci diskuze.

Našli jste odpověď?