Přes mobilní aplikaci budeš zadávat hesla od odesílatele při vyzvednutí a doručení zásilky. Mobilní aplikace ti přináší spoustu dalších výhod:

  • Zásilky, které můpžeš zavézt, máš neustále po ruce
  • Máš dokonalý přehled o všech domluvených zásilkách
  • Na mobil ti dojde upozornění ohledně nových zásilek
Našli jste odpověď?