Přes mobilní aplikaci budeš zadávat hesla od odesílatele při vyzvednutí a doručení zásilky. Mobilní aplikace ti přináší spoustu dalších výhod:

  • Zásilky, které můpžeš zavézt, máš neustále po ruce

  • Máš dokonalý přehled o všech domluvených zásilkách

  • Na mobil ti dojde upozornění ohledně nových zásilek

Našli jste odpověď?